Overzicht

De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl houden zich bezig met de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Een groot en toenemend deel van de werkzaamheden betreft arbeidsongeschikte werknemers. De samenloop van arbeidsrechtelijke aanspraken van de werknemer (loondoorbetaling, ontslagbescherming), uitkeringsrechten van de werknemer (Ziektewet, WIA) en de financiering van die uitkeringen door (middel)grote werkgevers  (gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, eigenrisicodragen) maakt dat de werkgever zich geconfronteerd ziet met soms zeer complexe problemen. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl werken nauw samen met de adviseurs Ziektewet en WIA van Van Zijl Casemanagement om te zorgen dat de kosten van arbeidsongeschikte werknemers voor werkgevers tot een minimum worden beperkt.

 

In verband met de groei van de vraag naar onze diensten, zoeken wij voor indiensttreding bij Van Zijl Casemanagement B.V. een:

 

Adviseur Ziektewet en WIA (m/v)

 

voor een full-time aanstelling.

 

De adviseur Ziektewet en WIA die wij zoeken zal werkzaamheden verrichten in het kader van controle van beschikkingen van de belastingdienst tot vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van (middel)grote werkgevers. Deze werkzaamheden worden verricht met een door ons daartoe zelf ontwikkelde “Ziektewet en WGA reken- en beheertool”. Daarmee kunnen onder meer de gevolgen van uitkeringen voor de hoogte van de premie worden berekend, adviezen worden geformuleerd en rapportages voor werkgevers worden opgesteld. De werkzaamheden vereisen gestructureerd werken en zijn gebonden aan termijnen.

 

De geschikte kandidaat:

 • is register casemanager of beschikt over kennis en ervaring die vergelijkbaar is met die van een register casemanager;
 • is in het bijzonder geïnteresseerd in de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid van werknemers voor werkgevers;
 • heeft cijfermatig inzicht;
 • is bekend met de inhoud van Ziektewet- en WIA-beslissingen, herkent ontbrekende informatie en achterhaalt deze;
 • is bekend met de wijze waarop Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden vastgesteld en met de wijze waarop deze worden toegerekend aan werkgevers;
 • beschikt over kennis en ervaring met het werken in Excel en is bereid om dagelijks data met behulp van Excel te verwerken, al dan niet geautomatiseerd;
 • is in staat om adviezen te formuleren die leiden tot schadelastbeperking (met name de gevolgen voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas);
 • beschikt over een goed analytisch vermogen;
 • bereidt in overleg met de betreffende advocaat het aanvullend bezwaarschrift (gericht tegen de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas) voor;
 • verwerkt na het behalen van een resultaat de geprognotiseerde besparing op de te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas in de “Ziektewet en WGA reken- en beheertool”;
 • past bij ons team, waarvan de leden met elkaar samenwerken zonder belang te hechten aan “rangen en standen”;
 • past bij de manier waarop wij omgaan met onze cliënten, waarbij wij dienstbaar willen zijn aan onze cliënten en waarbij wij hen diensten van hoge kwaliteit willen leveren zonder overbodige franje.

 

Wij bieden een professionele werkomgeving die inspireert om in samenwerking met collega’s het beste uit jezelf te halen en daarmee het beste resultaat voor onze cliënten te bereiken. De beloning en arbeidsvoorwaarden passen bij het hoge niveau van dienstverlening dat wij nastreven. Als gevolg van corona werken wij thuis, maar ook “na corona” werken wij deels thuis en deels op ons kantoor in Tilburg.

 

Zou je ook bij ons team willen horen? Stuur dan een E-mailbericht met je c.v. naar Joop van Zijl (j.van.zijl@vanzijlcasemanagement.nl).

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

Over Van Zijl Casemanagement B.V.

De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl werken nauw samen met de adviseurs Ziektewet en WIA van Van Zijl Casemanagement om te zorgen dat de kosten van arbeidsongeschikte werknemers voor werkgevers tot een minimum worden beperkt.

What do you want to do ?

New mail