Overzicht

Je bent vanuit je functie verantwoordelijk voor de coördinatie en administratieve ondersteuning van de processen rondom verzuim en re-integratie. Dit houdt in:

– Verzorgen van een efficiënte en adequate spreekuur planning (bij diverse interventionisten);
– Telefonisch en per mail beantwoorden van vragen van management en medewerkers;
– Uitvoeren van dossierscans bij 42 weken en het verzorgen van opvolging bij het ontbreken van gegevens (Wet verbetering Poortwachter);
– Administratief verzorgen van WIA aanvragen of dossier overdracht naar eventuele overige relevante partijen;
– Signaleren van verbeterpunten en actief bijdragen aan het herinrichten van werkprocessen en/of de inrichting van het ondersteunende personeels- & informatiesysteem;
– Genereren van management- en stuurinformatie.

Labeled als zorg

Over Brabantzorg

Elke dag zo fijn mogelijk; dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. We ondersteunen cliënten bij het verbeteren of zo veel mogelijk behouden van hun eigen leven. Dat doen we samen met de mensen zelf en hun naasten. We kijken wat iemand nog zelf kan en voegen daar onze deskundigheid en aandacht aan toe. Bij BrabantZorg bieden we elke dag vanuit 35 locaties ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan zo’n 6.000 cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch. Samen met collega’s en vrijwilligers ga jij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.