Overzicht

Wie zoeken wij

Wij zoeken een ervaren casemanager voor het ondersteunen van onze relaties bij het WIA-casemanagement en de advisering rondom arbeidsongeschiktheidsvraagstukken. Omdat wij binnen ons werk te maken krijgen met zeer specifieke zaken bieden wij je een uitdagende functie. Binnen een inspirerend team. En binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. Een klein team dat op hoog niveau werkzaam is binnen het vakgebied van preventie, bedrijfsadvisering, verzuimbegeleiding en re-integratie. 

De functie

Als WIA-casemanager begeleid je onze relaties bij het voorkomen van WIA-instroom. Daarnaast begeleid je als casemanager de uitkeringsgerechtigden na instroom in de WIA en meer specifiek de WGA. Dit betekent het begeleiden van de arbeidsongeschikte (ex)medewerker bij het re-integratieproces, het bijhouden van een goede WIA-administratie, het overleggen met de werkgever, arbodienst, UWV en verzekeringsmaatschappijen en het initiëren van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

Insteek voor onze casemanagers is door middel van hun handelen recht te doen aan de situatie van de betrokken uitkeringsgerechtigde en voor zover dit leidt tot een besparing, vergoedingen te organiseren bij eventuele externe belanghebbenden (verzekeraar/UWV).

Zie jij jezelf als de ervaren WIA-casemanager binnen onze organisatie, dan is het belangrijk dat je goed communiceert met opdrachtgevers, de (potentiële) uitkeringsgerechtigden (en/of de mogelijke vertegenwoordiger hiervan), de arbodienst/arts en andere partijen die je aanhaakt op het traject. Je vindt complexe vraagstukken leuk en kan jouw bevindingen hierover goed duidelijk maken aan anderen. Je ziet het als een uitdaging om ten behoeve van de opdrachtgevers financieringen los te krijgen bij derde belanghebbenden en je leert graag aan en van je collega’s om te komen tot een brede oriëntatie op de diverse vraagstukken.

Je rol

Je begeleid uitkeringsgerechtigden telefonisch bij het herstel. Periodiek bespreek je met de opdrachtgevers op locatie de potentiële en lopende dossiers. En je adviseert over de juiste begeleidingsactiviteiten ter beperking van WIA-instroom. Je voert werkzaamheden ter beperking en beheersing van verzuimschade, inclusief het beoordelen van de noodzaak van interventies en het inzetten en monitoren hiervan. Je bent een (inhoudelijk) aanspreekpunt voor uitkeringsgerechtigden, UWV, Belastingdienst, verzekeraar, arbodienst en relaties. Je denkt mee in verbetering en uitbreiding van de te leveren dienstverlening en processen. Ook draag je bij aan vernieuwing van onze oplossingen. En natuurlijk zorg je ervoor dat je kennis up-to-date blijft. Je draagt intern relevante kennis over.

Je bewaakt en adviseert proactief over het beperken van schadelast. En het voorkomen van instroom. Je draagt bij aan de optimale inzet van dienstverleners en het benutten van financieringsmogelijkheden. Bij de beschikking neem je de re-integratiebegeleiding van de (ex-) medewerker volledig over. Na een zorgvuldige controle van de beschikking adviseer je over eventuele aanvullende acties. Bijvoorbeeld het maken van bezwaar. Tevens controleer je periodiek of er toegenomen arbeidsmogelijkheden zijn. En of deze eventueel met behulp van specifieke behandeling gecreëerd kunnen worden.

Wat wij vragen

Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je de inhoud van het re-integratiedossier kent. Dat je weet welke acties je op basis van sociale wetgeving moet ondernemen. Daarnaast moet je in staat zijn om een goede kosten- en batenanalyse te maken. Hierbij zijn risico-inschatting, de mogelijkheid om de re-integratie te bespoedigen en eventuele financieringsmogelijkheden belangrijke factoren. Tot slot moet je ‘gevoel’ hebben voor een dossier. En alert zijn in het herkennen of een proces goed loopt.

Functie eisen:

·           Je bent zelfstandigheid en besluitvaardig;

·           Je houdt van samenwerken omdat je deel uitmaakt van een groeiende organisatie;

·           Je beschikt over HBO kennis- en ervaringsniveau;

·           Diepgaande kennis omtrent poortwachter- en andere relevante wetgeving is een must;

·           Je hebt werkervaring met private verzekeringen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid;

·           Je focust op inzetbaarheid. Met waardering voor de mens.

·           Service en praktisch gerichte instelling, met het vermogen tot plannen en organiseren;

·           Je bent flexibel, doelgericht en staat sterk in je schoenen;

·           Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

·           Mensen kunnen en durven aanspreken op hun gedrag, activiteiten en resultaten;

·           Initiatiefrijk, zeker en energiek.

·           Je communiceert, acteert en geniet.

Wat wij bieden

De werkplek is in hoofdzaak op ons kantoor in Gouda. Maar flexibiliteit hierbij is zeker bespreekbaar, passend bij taken en doelstellingen. Wij bieden een levendige baan in een positieve en dynamische omgeving. Onze werksfeer is aangenaam en vakkundig. Met volop ruimte voor eigen initiatief, studie en persoonlijke ontwikkeling. Je salaris is natuurlijk marktconform.

Het dienstverband kan voltijd zijn, maar ook deeltijd. In overleg bespreekbaar van 50% tot 100%.

Ben je geïnteresseerd?

We ontvangen graag jouw motivatie (met CV). Dat kan naar Daan Pas (dp@advance.blue). Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Over Advance B.V.

Advance is dè dienstverlener op het gebied van (de gevolgen van) verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ons doel is voor werkgevers de onnodige kosten rondom dit onderwerp tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd realiseren wij een optimale inzet, bevlogenheid en tevredenheid van de (ex-)medewerker.

Advance ondersteunt met passie voor het vak veelal grotere werkgevers en hun zieke (ex-)medewerkers. Wij dragen kennis over op het gebied van sociale zekerheid en inkomensverzekeringen en ondersteunen de werkgever zowel op organisatieniveau als bij de uitvoering van individuele persoonsdossiers. Dit alles met hart voor de mens achter de zieke of arbeidsongeschikte medewerker. En met kennis van zowel de publieke als private regelingen.