Bij onze opleidingen zien we dat er veel werkzoekenden zijn die met de opgedane kennis ook weer nieuwe kansen hebben op de arbeidsmarkt. We zijn er trots op dat vrijwel iedereen al binnen het opleidingsjaar er in slaagt om ook een baan te vinden. Daarvoor is het wel van belang dat werkgever en werknemer elkaar kunnen vinden.  Om laagdrempelig zonder kosten voor werkzoekenden de kansen op een baan te vergroten, hebben we besloten om de sociale vacaturebank uit te breiden voor werkzoekenden die graag aan het werk willen binnen de sociale zekerheid.

Daarnaast is de sociale vacaturebank opgezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wel willen werken, maar nauwelijks de kans krijgen. Met de sociale vacaturebank willen we daar verandering in brengen. Door werknemers met een arbeidsbeperking en werkgevers die naar hen op zoek zijn bij elkaar te brengen.

Dat kost u als werkgever niets. Sterker nog, het levert u geld op, want de overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Wist u dat u gebruik kunt maken van de mobiliteitsbonus en de no-riskpolis? Door deze instrumenten loopt u geen financieel risico.

Plaats gratis uw vacature of cv

Heeft u een vacature voor iemand met een arbeidsbeperking? Dan kunt u deze gratis plaatsen. Dat gaat snel en makkelijk.

Voor u als werkgever

Wilt u een vacature plaatsen? Maak dan eerst een account aan. Vervolgens kunt u een vacature aanmaken onder ‘Vacature plaatsen’. Dat gaat heel simpel: vul alle van toepassing zijnde velden in. Vervolgens klikt u op ‘preview’. U ziet nu hoe uw vacature straks op de site komt te staan. Vervolgens kunt u nog wijzigingen aanbrengen of de vacature indienen. Nadat u de vacature ingediend heeft, kijken wij of er geen rare dingen in staan, met andere woorden: of het om een serieuze vacature gaat. Na goedkeuring wordt uw vacature geplaatst. In het menu onder ‘mijn account’, vindt u een kopje ‘mijn vacatures’. Hier ziet u een overzicht van de vacatures die u geplaatst heeft en of er sollicitaties zijn binnengekomen. U heeft hier ook de mogelijkheid de vacature te wijzigen, aan te geven of de vacature vervuld is en de vacature te verwijderen.

Als werknemer kunt u gratis uw cv aanmaken op de site. Uw cv is alleen zichtbaar voor bedrijven met een account, zodat ze met u contact op kunnen nemen.

Voor u als werkzoekende

Wilt u uw cv plaatsen? Maak dan eerst een account aan. Daarna kunt u onder ‘CV plaatsen’ een cv aanmaken. Als u een LinkedIn-account heeft, kunt u ook uw LinkedIn profiel downloaden. Als u klaar bent, klikt u op ‘Preview’. U krijgt dan uw cv te zien zoals die straks op de site komt. U kunt dan eventueel nog wat wijzigen. Bent u tevreden, kies dan ‘Indienen’. Uw cv wordt dan door ons bekeken om te controleren of er geen ‘rare’ dingen in staan. Na goedkeuring wordt uw cv geplaatst. Uw cv kan alleen worden ingezien door bedrijven die een account hebben aangemaakt. In het menu onder ‘Mijn account’ vindt u een kopje ‘mijn Alerts’. Hier kunt u een alert aanmaken. Dat betekent dat u automatisch een e-mail ontvangt als er een vacature verschijnt met bepaalde door u gewenste kenmerken. Bijvoorbeeld een parttime functie in Gelderland in de tuinbouw. U kunt natuurlijk ook zelf naar een vacature zoeken onder de kop Vacatures. Onder het kopje ‘Meer’ en dan ‘Bedrijven’ kunt u naar vacatures van een bepaald bedrijf zoeken.

Geen winstdoelstelling

Als werkgever kunt u gratis zoeken binnen de cv’s. Om de cv’s te kunnen inzien, moet u wel een  account hebben. Vindt u iemand die u een kans wil bieden? Dan kunt u zelf contact met diegene opnemen.


 

Mobiliteitsbonus en no-riskpolis

De mobiliteitsbonus

Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan komt u in aanmerking voor een mobiliteitsbonus. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal drie jaar. U krijgt:

  • € 7.000 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;
  • € 3.500 per jaar voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

Hoe vraagt u de mobiliteitsbonus aan?

Uw werknemer vraagt een doelgroepverklaring aan bij UWV. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. U past de premiekorting zelf toe bij de loonaangifte.

De no-riskpolis

Met de no-riskpolis loopt u niet zelf het financiële risico bij ziekte. Voor elke periode dat de werknemer ziek is kunt u het UWV vragen het doorbetaalde loon te compenseren. Dit kan voor elke ziektedag ongeacht de oorzaak van de ziekte. Mocht de werknemer na twee jaar ziekte een nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, dan worden die lasten niet meegenomen in de berekening van de gedifferentieerde premie van de WIA.

De no-riskpolis geldt voor personen:

– met een WIA-, WAO- , Wajong- of WAZ-uitkering;

– die korter dan vijf jaar geleden nog een WAO- of WAZ-uitkering hebben gehad;

– die bij de WIA-keuring op minder dan < 35% arbeidsongeschikt werden beoordeeld, niet bij de oude werkgever konden blijven werken, het oude werk niet meer konden doen en ook nog geen nieuw dienstverband hadden gevonden.

Veelal geldt de no-riskpolis gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband. Onder voorwaarden kan de no-riskpolis ook worden verlengd. Voor de Wajongers is de verlenging niet nodig, want voor hen geldt een onbeperkte no-riskpolis.

Hoe vraagt u de no-riskpolis aan?

Uw werknemer vraagt de no-riskpolis aan met het formulier ‘aanvragen no-riskpolis’ op uwv.nl

Loondispensatie

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Als deze werknemer door zijn ziekte of handicap minder aankan dan uw andere werknemers, mag u hem of haar tijdelijk minder loon betalen. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij u ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar het is de bedoeling dat de werknemer hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers.

Hoe vraagt u loondispensatie aan?

Vul het formulier Aanvraag loondispensatie in op uwv.nl